Anunturi

 

Anunt concurs referent impozite si taxe 20-22 mai 2019

Bibliografie concurs referent impozite si taxe 20-22 mai 2019

PLAN DE MASURI PENTRU GRIPA 2018-2019

RAPORT EVALUARE LG. 52 2003 pentru anul 2018

RAPORT EVALUARE LG. 52 2003 pentru anul 2018

RAPORT EVALUARE LG 544 2001 pentru anul 2018

CENTRALIZATOR concurs sofer

REZULTAT selectie dosare concurs sofer

ANUNT concurs sofer

ANUNT TRANSFER

ANUNT proiect de hotarare privind salariile

ANUNT privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii

ANUNT consultare REGISTRUL ELECTORAL

ANUNT privind registrul agricol

PRINCIPII CEDO

Licitatie

Castigatorii licitatiei

Alegeri parlamentare 2016 - Locurile de afisaj electoral

ANUNT REFERENDUM LOCAL

ANUNT IMPORTANT

ANUNT CONCURS - 19 mai 2015

PV SELECTIE CONCURS

ANUNT PUBLIC - 29 IULIE 2015

 

 

 

 

 

 

 


R O M A N I A

JUDETUL BUZAU

COMUNA ZIDURI

PRIMĂRIA

JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI ZIDURI

 

 

A N U N Ţ

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1991 privind Statutul funcţionarilor publici şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
 Primăria comunei Ziduri, judeţul Buzău organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul stare civilă, asistenţă socială şi autoritate tutelară.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Ziduri, judeţul Buzău în data de 08 octombrie 2014, ora 12,00, proba scrisă şi în data de 10 octombrie 2014, ora 10, 00 proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III a, la sediul Primăriei comunei Ziduri.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la concurs:
-Candidaţii la concurs trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice de execuţie vacante pentru care se organizează concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă, în stiinţe sociale.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ziduri, nr. telefon 0238-578201.

 

BIBLIOGRAFIA
propusă pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de ,,inspector, clasa I, grad profesional asistent” la compartimentul stare civilă, asistenţă socială şi autoritate tutelară.

1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată şi actualizată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
4. Legea nr. 277/2010,  privind alocaţia pentru sustinerea familiei, republicată şi actualizată;
5. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
8. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
9. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată;
10. Ordonanţa de Guvern nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

11. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată.

 

 

Anunturi mai vechi

 

  _________________________________________________________________________________________________________
Home - Contact