Posted in anunt

Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

DISPOZIŢIE Nr. 115 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

Continuare...
Posted in anunt buget local

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019

Continuare...
Posted in anunt buget local

BUGET LOCAL 2019 SI PROIECT 2020-2022

Continuare...
Posted in anunt taxe

Impozite şi taxe 2019

Continuare...
Posted in anunt

A N U N Ţ

Nr. 69/04.04.2019            Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară,  in ziua de  11.04.2017, orele 14,00, în sala de şedinţe… Citeşte mai mult A N U N Ţ

Continuare...
Posted in anunt

DECIZIA NR. 3/19.03.2019 A ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Continuare...
Posted in anunt

DECIZIA NR. 4/20.03.2019 A ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,… Citeşte mai mult DECIZIA NR. 4/20.03.2019 A ANAF BUZAU

Continuare...
Posted in anunt proces verbal

Proces verbal şedinţă Consiliul Local

Continuare...
Posted in anunt

INFORMARE PRIVIND MODIFICARILE INTERVENITE IN ACTIVITATEA DE ELIBERARE A APOSTILEI

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea… Citeşte mai mult INFORMARE PRIVIND MODIFICARILE INTERVENITE IN ACTIVITATEA DE ELIBERARE A APOSTILEI

Continuare...
Posted in angajare anunt

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de referent

Continuare...