DISPOZITIA NR. 1 – acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in perioada 01 decembrie 2018 – 31 martie 2019