D I S P O Z I Ţ I A nr. 10 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Matei Anisoara cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent