D I S P O Z I Ţ I A nr. 8 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Racovanu Mariana cu funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale Ziduri