D I S P O Z I Ţ I A nr. 9 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Șoaită Petre cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior, gradatia 5