DISPOZITIA NR. 2-privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in perioada decembrie 2018 – martie 2019