A N U N Ţ

Nr. 69/04.04.2019

           Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară,  in ziua de  11.04.2017, orele 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului din anii precedenti,  al comunei Zidurii, județul Buzău;

         – iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local și a Listei de investiții  pentru anul 2019 ale comunei Zidurii, județul Buzău;

         – iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie.

3. Proiect de hotărâre privind  îndeplinirea de către secretarul comunei Ziduri, doamna Racovanu Mariana, a atribuției de legalizare a copiilor de pe înscrisuri;

         – iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie.

    2.  Discuţii şi propuneri.

S E C R E T A R ,

Racovanu  Mariana