ANUNŢ

Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară,  in ziua de  11.07.2019, orele 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei Ziduri,

 cu următoarea ordine de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Ziduri;

iniţiator: primar : Nedelcu Nicolaie

  • 2. Discuţii şi propuneri.

S E C R E T A R ,

Racovanu  Mariana