Aparatul de specialitate al primarului

DEMNITARI

NEDELCU NICOLAIEPRIMAR
GEANGOŞ MARINVICEPRIMAR

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

RACOVANU MARIANASECRETAR COMUNĂ

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Compartiment agricol şi fond funciar

VOICILĂ IONUŢ CIPRIANINSPECTOR

Compartiment financiar-contabil, impozite şi taxe locale

BUZEA DORINA REFERENT CONTABIL
NEDELCU NICOLETAREFERENT
HINTA MARIETAREFERENT
NICA CORNELIA REFERENT

Compartiment stare civilă, asistenţă socială şi autoritate tutelară

MATEI ANIŞOARAINSPECTOR
LĂUDATU MARIANAREFERENT
COSMA COSTELREFERENT

FUNCȚII CONTRACTUALE

Compartiment gospodărire – Administrativ

BUZEA NELAGUARD
RADU MIHĂIŢĂPAZNIC
UDATU DUMITRUBULDOEXCAVATORIST
MATEI DUMITRUŞOFER

ÎNAPOI