Cadrul fizico-geografic

Relieful comunei  Ziduri este plan, ușor ondulat și înclinat spre S-E.

Dintre subdiviziunile Câmpiei Române se află și Câmpia Râmnicului ( Relieful Câmpiei Române se caracterizează prin văi largi și interfluvii netede, numite popular câmpuri, cu mici depresiuni formate prin tasare și sufoziune ( crovuri )), amplasată în sectorul de Est, la nord de râul Călmațui, foarte aproape de Piemontul Râmnicului și a Glacisului Buzău-Râmnic.

Hidrografia

    Comuna Ziduri are un luciu de apă de 47 ha. Grosimea mare a loessului a dat naștere la așa-zisele covuri, unde băltește apa în sezonul ploios. În comună există zona de luncă a părăului Valea Boului și a afluenților săi, cu depozite aluvionare de maluri și nisipuri cu pietriș, inundabilă. Elementul caracteristic negativ este prezența crovurilor din vestul localității Ziduri, din S și E a localității Heliade Rădulescu, NE a localității Zoița în care băltește apa. Date geotehnice anterioare au fost obținute doar din localitatea Ziduri și ele scot în evidență un strat de prafuri argiloase prăfoase loessoide cu tasări suplimentare pănă la 10 cm/m. Primul strat mai bun de apă potabilă se găsește la adăncimea de 8,5-9,0 m, dar debitul este mic. În zonă s-au executat și foraje la o adăncime de 100 m , care au evidențiat apa potabilă, cu debite de 3-4 l pe secundă ( în localitatea Lanurile ) în regim artezian.