Posted in dispozitie

D I S P O Z I Ţ I A nr. 10 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Matei Anisoara cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent

Posted in dispozitie

D I S P O Z I Ţ I A nr. 9 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Șoaită Petre cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior, gradatia 5

Posted in dispozitie

D I S P O Z I Ţ I A nr. 8 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Racovanu Mariana cu funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale Ziduri

Posted in dispozitie

DISPOZIŢIE Nr. 7 privind stabilirea indemnizației viceprimarului comunei Ziduri, județul Buzău

Posted in dispozitie

DISPOZIŢIE Nr. 6 privind stabilirea indemnizației primarului comunei Ziduri, județul Buzău

Posted in dispozitie

DISPOZIŢIE Nr. 5 pentru incetarea plății indemnizației lunare cuvenite numitei Ibris Olga, persoană cu handicap grav

Posted in dispozitie

DISPOZIŢIE Nr. 3 pentru incetarea plății indemnizației lunare cuvenite numitului Stoica Pavel, persoană cu handicap grav

Posted in dispozitie

DISPOZITIA NR. 2-privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in perioada decembrie 2018 – martie 2019

Posted in dispozitie

DISPOZITIA NR. 1 – acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in perioada 01 decembrie 2018 – 31 martie 2019