Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALECONSILIULUI LOCAL ZIDURI 2016-2020

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism:

Comisia  pentru  activitati  economico-  financiare,muncă şi  protectie sociala, juridica si de disciplina:

Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport: