Comitet local

PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. crt.NUMELE ŞI PRENUMELEFUNCŢIA  ÎN COMITETUL LOCALTELEFONLOCUL DE MUNCĂ
1BUZEA VIORELPREŞEDINTE0747078802PRIMĂRIA
2NEDELCU NICOLAIEMEMBRU     0758014522PRIMARIA
3RACOVANU MARIANAMEMBRU     778201PRIMARIA
4EFTENARU BUCURMEMBRU     578205
0731144589
POST POLIŢIE
5CEBAN TIMOFEIMEMBRU     571410CABINET MEDICAL
6ALECU MARIAMEMBRU     571411
0786176336
ŞC. ZIDURI
7CONSTANTIN CRISTEAMEMBRU     573759
0745870564
S.C. CRISAGRA S.R.L
8BORCESCU NECULAIMEMBRU     578275
0723880328
S.C. BANAGROTRANS S.R.L.
9ROBE VASILEMEMBRU     571688
0724862461
SOCIETATE
AGRICOLĂ
10GEANGOȘ MARINMEMBRU0744658343CONSILIER LOCAL