Componenţa Consiliului Local

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL ZIDURI 2020-2024

Nr. crtNUMELE ŞI PRENUMELE CONSILIERULUIPARTID POLITIC/ALINAȚĂ
1.ALECU MARIAPSD
2.BORCESCU NECULAIPMP
3.CONSTANTIN CRISTEAPRO ROMÂNIA
4GAVRILĂ IANCUPRO ROMÂNIA
5GEANGOŞ MARINPSD
6JANTIA ALEXANDRUPRO ROMÂNIA
7NEDELCU NICOLAIEPSD
8POSIRCA ELENAPSD
9POENARU CORNELPRO ROMÂNIA
10RADU CRINAPRO ROMÂNIA
11ROBE LEONARDPRO ROMÂNIA
12ROBE SĂNDEL IONUȚPSD
13TISLOVEANU MIHĂIȚĂPSD

Atributii ale consiliului

ÎNAPOI