DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE

DISPOZITII 2020

NUMARTITLUDATA
138D. 13830.07.2020
137D. 13703.07.2020
136D. 13603.07.2020
135D. 13502.07.2020
134D. 13430.06.2020
133D. 133.1

D. 133.2
30.06.2020
124D. 124.1

D. 124.2
30.06.2020
123D. 12330.06.2020
121D. 12116.06.2020
120D. 12016.06.2020
119D. 11911.06.2020
118D. 11811.06.2020
117D. 11711.06.2020
114D. 11427.05.2020
112D. 11227.05.2020
107Dispozitia nr. 10721.05.2020
106Dispozitia nr. 10620.05.2020
99Dispozitie 9922.04.2020
96Dispozitia 9631.03.2020
86D.86 BUN30.03.2020
85D. 85 BUN30.03.2020
84D 84 BUN30.03.2020
79Dispozitie 7926.03.2020
78Dispozitie 7826.03.2020
77Dispozitie 7726.03.2020
76Dispozitie 7626.03.2020
75Dispozitie 7526.03.2020
74Dispozitie 7424.03.2020
73Dispozitia 7323.03.2020
72DISPOZITIEDISPOZIȚIA NR 7223.03.2020
71D. 7120.03.2020
70Decizia_nr._4_din_20.03.2019_a_ANAF_BUZAU12.03.2020

DISPOZITII

NUMARTITLUDATA
145pentru incetarea plății indemnizației lunare acordate d-nei Gheorghiță Aurica pentru copilul Moise Carmen persoană cu handicap grav27.06.2019
140 24.06.2019
138privind acordarea unui ajutor de urgenţă14.06.2019
136pentru executarea Decizia Serviciului de Probațiune, pentru efectuarea de muncă în folosul comunității, privind pe cetăţeanul Radu Ion12.06.2019
135privind acordarea indemnizaţiei pentru persoană cu handicap grav, doamnei Eftimie Elena pentru copilul Eftimie Roberta Cristina07.06.2019
125pentru incetarea plății indemnizației lunare acordate numitului Paraschiv Gheorghe persoană cu handicap grav28.05.2019
124privind acordarea indemnizaţiei pentru persoană cu handicap grav, cuvenită domnului Matei Viorel, pentru copilul Matei Petruța Alexia23.05.2019
122privind acordarea indemnizaţiei pentru persoană cu handicap grav, cuvenită domnului Matei Viorel, pentru copilul Matei Petruța Alexia23.05.2019
121privind revocarea dispoziției nr. 105/31.05.2018, privind completarea fiței postului doamnei Hinta Mariete, referent în compartimentul de impozite și taxe23.05.2019
120privind numirea în funcție publică a doamnei Nica Cornelia23.05.2019
119privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ziduri, Judeţul Buzău09.05.2019
118cu privire la sancționarea domnului Cosma Costel, funcționar public de execuție în aparatul de specialitate al primarului comunei Ziduri, județul Buzău09.05.2019
115privind stabilirea locurilor speciale de afi?aj electoral18.04.2019
102privind acordarea unui ajutor de urgen??08.04.2019
101DISPOZI?IE Nr. 101
privind modificarea fi?ei postului func?ionarului public Cosma Costel, referent în compartimentul de stare civil? ?i asisten?? social?
05.04.2019
100DISPOZITIE CONVOCARE CONSILIUL LOCAL ZIDURI04.04.2019
99privind acordarea indemniza?iei pentru persoan? cu handicap grav, cuvenit? doamnei Sali Floricica, pentru copilul Sali Codru? Paraschev01.04.2019
98privind acordarea unui ajutor de urgen??28.03.2019
93privind modificarea Dispozi?iei nr. 222/2015 a Primarului comunei Ziduri, jude?ul Buz?u26.03.2019
91privind modificarea Dispozi?iei nr. 191/2015 a Primarului comunei Ziduri, jude?ul Buz?u25.03.2019
89privind organizarea comisiei comune de disciplin? Boldu – Ghergheasa – Ziduri, jude?ul Buz?u21.03.2019
88D 8821.03.2019
87D 8719.03.2019
86D 8627.02.2019
78D 7811.02.2019
77D 7706.02.2019
76D 7606.02.2019
75D 7506.02.2019
66D 6630.01.2019
65D 6529.01.2019
61D 6123.01.2019
60D 6023.01.2019
59D 5922.10.2019
57D 5715.01.2019
56D 5615.01.2019
55D 5515.01.2019
54D 5415.01.2019
53D 5315.01.2019
52D 5215.01.2019
51D 5115.01.2019
50D 5015.01.2019
49D 4915.01.2019
48D 4815.01.2019
47D 4715.01.2019
46D 4615.01.2019
45D 4515.01.2019
44D 4415.01.2019
43D 4315.01.2019
42D 4215.01.2019
41D 4115.01.2019
40DISPOZIŢIE Nr. 40 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-lui Paraschiv Gheorghe, persoană cu handicap 14.01.2019
39DDISPOZIŢIE Nr. 39 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Paraschiv Tudora, persoană cu handicap 14.01.2019
38DISPOZIŢIE Nr. 38 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Popa Rahila, persoană cu handicap 14.01.2019
37DISPOZIŢIE Nr. 37 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Bunea Steluța, persoană cu handicap 14.01.2019
36DISPOZIŢIE Nr. 36 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-lui Băjenaru Constantin, persoană cu handicap 14.01.2019
35DISPOZIŢIE Nr. 35 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Sandu Costina, persoană cu handicap 14.01.2019
34DISPOZIŢIE Nr. 34 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Geangoș Luminița, persoană cu handicap 14.01.2019
33DISPOZIŢIE Nr. 33 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-lui Neculcea Dumitru, persoană cu handicap 14.01.2019
32DISPOZIŢIE Nr. 32 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Toader Rada, persoană cu handicap 14.01.2019
3114.01.2019
30
DISPOZIŢIE Nr. 30 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită
d-lui Ispas Ion, persoană cu handicap
14.01.2019
29DISPOZIŢIE Nr. 29 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Anton Alexandra Elena, persoană cu handicap 14.01.2019
28DISPOZIŢIE Nr. 28 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Iordache Mița, persoană cu handicap 14.01.2019
27DISPOZIŢIE Nr. 27 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-lui Voinescu Gheorghe, persoană cu handicap 14.01.2019
26DISPOZIŢIE Nr. 26 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Moise Livia, persoană cu handicap 14.01.2019
25DISPOZIŢIE Nr. 25 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Nedelcu Rada, persoană cu handicap 14.01.2019
24DISPOZIŢIE Nr. 24 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-nei Vlase Rada, persoană cu handicap14.01.2019
23DISPOZIŢIE Nr. 23 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenită d-lui Badiu Radu, persoană cu handicap
14.01.2019
22
21D I S P O Z I Ţ I A nr. 21 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019
domnului Voicilă Ionuț Ciprian cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional principal, gradatia 5
801.2019
20D I S P O Z I Ţ I A nr. 20 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Matei Dumitru cu funcţia contractuală de execuţie sofer microbuz scolar
08.01.2019
19D I S P O Z I Ţ I A nr. 19 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Udatu Dumitru cu funcţia contractuală de execuţie de buldoexcavatorist, gradaţia 4
08.01.2019
18D I S P O Z I Ţ I A nr. 18 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Radu Mihăiță cu funcţia contractuală de execuţie de paznic,
gradaţia 5
08.01.2019
17D I S P O Z I Ţ I A nr. 17 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Buzea Nela cu funcţia contractuală de execuţie de guard, gradaţia 5
08.01.2019
16D I S P O Z I Ţ I A nr. 16 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu
01 ianuarie 2019 domnului Cosma Costel cu funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional superior, gradatia 5
08.01.2019
15D I S P O Z I Ţ I A nr. 15 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu
01 ianuarie 2019 doamnei Lăudatu Mariana cu funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional superior, gradatia 5
08.01.2019
14D I S P O Z I Ţ I A nr. 14 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu
01 ianuarie 2019 doamnei Hinta Marieta cu funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional superior, gradatia 5
08.01.2019
13D I S P O Z I Ţ I A nr. 13 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu
01 ianuarie 2019 doamnei Nedelcu Nicoleta cu funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional superior, gradatia 4
12D I S P O Z I Ţ I A nr. 12 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu
01 ianuarie 2019 domnului Buzea Viorel cu funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional superior
07.01.2019
11D I S P O Z I Ţ I A nr. 11 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Buzea Dorina cu funcţia publică de execuţie de referent contabil, grad profesional superior
07.01.2019
10D I S P O Z I Ţ I A nr. 10 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Matei Anisoara cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent07.01.2019
9D I S P O Z I Ţ I A nr. 9 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 domnului Șoaită Petre cu funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional superior, gradatia 507.01.2019
8D I S P O Z I Ţ I A nr. 8 privind stabilirea salariului de bază lunar începând cu 01 ianuarie 2019 doamnei Racovanu Mariana cu funcţia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale Ziduri07.01.2019
7DISPOZIŢIE Nr. 7 privind stabilirea indemnizației viceprimarului comunei Ziduri, județul Buzău07.01.2019
6DISPOZIŢIE Nr. 6 privind stabilirea indemnizației primarului comunei Ziduri, județul Buzău07.01.2019
5DISPOZIŢIE Nr. 5 pentru incetarea plății indemnizației lunare cuvenite numitei Ibris Olga, persoană cu handicap grav07.01.2019
403.01.2019
3DISPOZIŢIE Nr. 3 pentru incetarea plății indemnizației lunare cuvenite numitului Stoica Pavel, persoană cu handicap grav03.01.2019
2DISPOZITIA NR. 2-privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri familiilor şi persoanelor singure, beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat in perioada decembrie 2018 – martie 201903.01.2019
1DISPOZITIA NR. 1 – acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi familiilor şi persoanelor singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in perioada 01 decembrie 2018 – 31 martie 201903.01.2019