Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari Consiliu Local 2022

Nr. Crt.DataContinut
2914.07.2022privind modificarea Statului de funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ziduri
2814.07.2022privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei ZIDURI, județul BUZĂU
2714.07.2022privind stabilirea locatiei pentru depozitarea temporara a ambalajelor si deseurilor de amblaje colectate de pe domeniul public al comunei Ziduri, judetul Buzau
2616.06.2022privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2022
2516.06.2022
2416.06.2022privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea a Unitatii Administrativ Teritoriala comuna Ziduri,judetul Buzau,pentru S.C. INVITE SYSTEMS S.R.L. in vederea ,,realizării infrastructurii de broadband in zonele albe NGA si racordare la reteaua de energie electrică existenta printr-un branșament nou”
2316.06.2022
2211.05.2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2022
2111.05.2022privind închirierea directă a unei suprafețe de teren proprietatea privată a comunei Ziduri, aferentă activelor firmei CONSUMCOOP – MARIA – SOCIETATE COOPERATIVĂ, cu sediul social în comuna Ziduri, satul Ziduri, județul Buzău
2014.04.2022privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau
1914.04.2022pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
1814.04.2022HCL 18
1714.04.2022privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza
Legii nr. 416/2001
1614.04.2022privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021 – 2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ziduri, județul Buzău
1514.04.2022
1407.03.2022HCL 14
1307.03.2022HCL 13
1207.03.2022HCL 12
1107.03.2022HCL 11
1007.03.2022HCL 10
907.03.2022HCL 9
807.03.2022HCL 8
707.03.2022HCL 7
609.02.2022HCL 6
509.02.2022HCL 5
409.02.2022HCL 4
309.02.2022HCL 3
228.01.2022HCL 2
128.01.2022HCL 1

Hotărâri de Consiliu Local 2021

NR. CRT.CONŢINUTDATA
55HCL 5529.12.2021
54HCL 5429.12.2021
53HCL 5316.12.2021
52HCL 52
51HCL 5116.12.2021
50HCL 5016.12.2021
49HCL 4925.11.2021
48HCL 4825.11.2021
47HCL 4725.11.2021
46HCL 4625.11.2021
45HCL 4525.11.2021
44HCL 4425.11.2021
43HCL 4325.11.2021
42HCL 4225.11.2021
41HCL 4125.11.2021
40HCL 4025.11.2021
39HCL 3905.11.2021
38HCL 3822.10.2021
37HCL 3717.09.2021
36HCL 3617.09.2021
35HCL 3516.09.2021
34HCL 3416.09.2021
33HCL 3316.09.2021
32HCL 3226.08.2021
31HCL 3126.08.2021
30HCL 3020.07.2021
29HCL 2920.07.2021
28HCL 2820.07.2021
27HCL 2720.07.2021
26HCL 2623.06.2021
25HCL 2523.06.2021
24HCL 2423.06.2021
23HCL 2323.06.2021
22HCL 2211.05.2021
21HCL 2111.05.2021
20HCL 2011.05.2021
19HCL 1919.04.2021
18HCL 1819.04.2021
17HCL 1719.04.2021
16HCL 1625.03.2021
15HCL 1525.03.2021
14HCL 1425.03.2021
13HCL 1325.03.2021
12HCL 1225.03.2021
11HCL 1125.02.2021
10HCL 1025.02.2021
9HCL 925.02.2021
8HCL 825.02.2021
7HCL 725.02.2021
6HCL 625.02.2021
5HCL 525.02.2021
4HCL 425.02.2021
3HCL 325.02.2021
2HCL 2 2021 privind aprobarea rectificării Bugetului local al U.A.T. Comuna Ziduri pe anul 202015.01.2021
1HCL 1 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare15.01.2021

Hotărâri 2020

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
47HCL 4730.12.2020
46HCL 4630.12.2020
45HCL 4530.12.2020
44HCL 44 DEC 202030.12.2020
43HCL 4330.12.2020
42HCL 4230.12.2020
41HCL 4117.09.2020
40HCL 4009.09.2020
39HCL ACORDARE FACILITATI FISCALE
34privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate înregistrate la compartimentul de impozite și taxe14.07.2020
33privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau14.07.2020
32privind atestarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Ziduri, judeţul Buzău
14.07.2020
31pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Infrățirea Zoița, in anul 202030.06.2020
30pentru aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Voința Lanurile, in anul 202030.06.2020
29privind stabilirea domeniilor servicilor publice și locurile în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoane condamnate pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității30.06.2020
28HCL 2829.05.2020
27HCL 2729.05.2020
26HCL 2629.05.2020
25HCL 2529.05.2020
24HCL 2429.04.2020
23HCL 23

HCL 23.1
29.04.2020
22HCL 22

HCL 22.1
29.04.2020
21HCL 2129.04.2020
20HCL 2027.03.2020
19HCL 1927.03.2020
18HCL 18.1

HCL 18.2
27.03.2020
17HCL 17.1

HCL 17.2
27.03.2020
16HCL 16.1

HCL 16.2
27.03.2020
15HCL 15.1

HCL 15.2
27.03.2020
14HCL 1427.03.2020
13HCL 1327.03.2020
12HCL 1227.03.2020
4pentru modificarea tarifului de salubritate din Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare08.01.2020
3privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractul de concesiune nr. 5/2010, a Serviciilor Publice de salubrizare a comunei Ziduri, judetul Buzau 08.01.2020
2privind aprobarea reîntregirii excedentului din anii precedenți08.01.2020
1privind alegerea presedintelui de sedinta08.01.2020

Hotărâri 2019

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
46HCL 4616.12.2019
45HCL 4516.12.2019
44HCL 4416.12.2019
43HCL 4316.12.2019
42privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Ziduri
jud. Buzau
14.11.2019
4114.11.2019
40privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 201914.11.2019
39privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 201931.10.2019
38privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate înregistrate la compartimentul de impozite și taxe31.10.2019
37privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri în Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri31.10.2019
36privind alegerea preşedintelui de şedinţă31.10.2019
35privind rectificare bugetara pe 201926.09.2019
34privind ROF26.09.2019
33, 33HCL 32-3311.07.2019
29.08.2019
31privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201911.07.2019
30privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ziduri26.06.2019
29privind stabilirea domeniilor serviilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității26.06.2019
28privind aprobarea asocierii în participaţiune între Comuna Ziduri şi S.C. Intermed Pro Ecogas S.R.L.26.06.2019
27privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201926.06.2019
26privind alegerea preşedintelui de şedinţă30.05.2019
25pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Infrățirea Zoița, in anul 201930.05.2019
24pentru aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Voința Lanurile, in anul 201930.05.2019
23privind organizarea zilei comunei Ziduri, judetul Buzau30.05.2019
22privind încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 3644/07.09.201111.04.2019
21pentru aprobarea participării comunei Ziduri prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”11.04.2019
20privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau11.04.2019
19privind îndeplinirea de către secretarul comunei Ziduri, doamna Racovanu Mariana, a atribuției de legalizare a copiilor de pe înscrisuri11.04.2019
18privind aprobarea bugetului Comunei Ziduri, județul Buzău și a Listei de investiții pe anul 201911.04.2019
17privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului din anii precedenți al bugetului propriu al comunei Ziduri11.04.2019
16pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă28.03.2019
15privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2019 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/200128.03.2019
14privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ziduri, județul Buzău28.03.2019
13privind alegerea preşedintelui de şedinţă28.02.2018
12privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Ziduri pentru anul 2019-2020 a unităţilor de învăţământ28.02.2019
11privind aprobarea indicatorilor tehnico+economici pentru obiectivul de investiţie ÎNFIINŢARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZIDURI, JUDEŢUL BUZĂU28.02.2019
10privind neasumarea responsabilităţii UAT Comuna Ziduri a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziţia produselor28.02.2018
9privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Ziduri pentru activitatea desfăşurată în anul 201828.02.2018
8privind aprobarea casării mijloacelor fixe aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale Ziduri28.02.2019
7privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru închirierea şi concesionarea imobilelor proprietate a Comunei Ziduri29.01.2019
6privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Compartimentului de asistenţă socială29.01.2019
5privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul UAT Ziduri29.01.2019
4privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ziduri, până la intrarea in vigoare a noului Plan urbanistic29.01.2019
3pentru modificarea tarifului de salubritate din contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare nr.8337din2008
08.01.2019
1privind aprobarea reîntregirii excedentului din anii precedenţi08.01.2019