HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Hotărâri 2020

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
47HCL 4730.12.2020
46HCL 4630.12.2020
45HCL 4530.12.2020
44HCL 44 DEC 202030.12.2020
43HCL 4330.12.2020
42HCL 4230.12.2020
41HCL 4117.09.2020
40HCL 4009.09.2020
39HCL ACORDARE FACILITATI FISCALE
34privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate înregistrate la compartimentul de impozite și taxe14.07.2020
33privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau14.07.2020
32privind atestarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Ziduri, judeţul Buzău
14.07.2020
31pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Infrățirea Zoița, in anul 202030.06.2020
30pentru aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Voința Lanurile, in anul 202030.06.2020
29privind stabilirea domeniilor servicilor publice și locurile în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoane condamnate pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității30.06.2020
28HCL 2829.05.2020
27HCL 2729.05.2020
26HCL 2629.05.2020
25HCL 2529.05.2020
24HCL 2429.04.2020
23HCL 23

HCL 23.1
29.04.2020
22HCL 22

HCL 22.1
29.04.2020
21HCL 2129.04.2020
20HCL 2027.03.2020
19HCL 1927.03.2020
18HCL 18.1

HCL 18.2
27.03.2020
17HCL 17.1

HCL 17.2
27.03.2020
16HCL 16.1

HCL 16.2
27.03.2020
15HCL 15.1

HCL 15.2
27.03.2020
14HCL 1427.03.2020
13HCL 1327.03.2020
12HCL 1227.03.2020
4pentru modificarea tarifului de salubritate din Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare08.01.2020
3privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractul de concesiune nr. 5/2010, a Serviciilor Publice de salubrizare a comunei Ziduri, judetul Buzau 08.01.2020
2privind aprobarea reîntregirii excedentului din anii precedenți08.01.2020
1privind alegerea presedintelui de sedinta08.01.2020

Hotărâri 2019

Hotărârea numărulAvând titlulDin data de
46HCL 4616.12.2019
45HCL 4516.12.2019
44HCL 4416.12.2019
43HCL 4316.12.2019
42privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Ziduri
jud. Buzau
14.11.2019
4114.11.2019
40privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 201914.11.2019
39privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 201931.10.2019
38privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate înregistrate la compartimentul de impozite și taxe31.10.2019
37privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ziduri în Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Ziduri31.10.2019
36privind alegerea preşedintelui de şedinţă31.10.2019
35privind rectificare bugetara pe 201926.09.2019
34privind ROF26.09.2019
33, 33HCL 32-3311.07.2019
29.08.2019
31privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201911.07.2019
30privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ziduri26.06.2019
29privind stabilirea domeniilor serviilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității26.06.2019
28privind aprobarea asocierii în participaţiune între Comuna Ziduri şi S.C. Intermed Pro Ecogas S.R.L.26.06.2019
27privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201926.06.2019
26privind alegerea preşedintelui de şedinţă30.05.2019
25pentru aprobarea susținerii financiare a Asociației Sportive Infrățirea Zoița, in anul 201930.05.2019
24pentru aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Voința Lanurile, in anul 201930.05.2019
23privind organizarea zilei comunei Ziduri, judetul Buzau30.05.2019
22privind încetarea contractului de asociere în participațiune nr. 3644/07.09.201111.04.2019
21pentru aprobarea participării comunei Ziduri prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”11.04.2019
20privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Ziduri, judetul Buzau11.04.2019
19privind îndeplinirea de către secretarul comunei Ziduri, doamna Racovanu Mariana, a atribuției de legalizare a copiilor de pe înscrisuri11.04.2019
18privind aprobarea bugetului Comunei Ziduri, județul Buzău și a Listei de investiții pe anul 201911.04.2019
17privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului din anii precedenți al bugetului propriu al comunei Ziduri11.04.2019
16pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă28.03.2019
15privind aprobarea lucrărilor de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2019 de către beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/200128.03.2019
14privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ziduri, județul Buzău28.03.2019
13privind alegerea preşedintelui de şedinţă28.02.2018
12privind aprobarea reţelei şcolare a Comunei Ziduri pentru anul 2019-2020 a unităţilor de învăţământ28.02.2019
11privind aprobarea indicatorilor tehnico+economici pentru obiectivul de investiţie ÎNFIINŢARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA ZIDURI, JUDEŢUL BUZĂU28.02.2019
10privind neasumarea responsabilităţii UAT Comuna Ziduri a organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pentru achiziţia produselor28.02.2018
9privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Ziduri pentru activitatea desfăşurată în anul 201828.02.2018
8privind aprobarea casării mijloacelor fixe aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale Ziduri28.02.2019
7privind actualizarea cu rata inflaţiei a nivelului taxelor locale pentru închirierea şi concesionarea imobilelor proprietate a Comunei Ziduri29.01.2019
6privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale ale Compartimentului de asistenţă socială29.01.2019
5privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul UAT Ziduri29.01.2019
4privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ziduri, până la intrarea in vigoare a noului Plan urbanistic29.01.2019
3pentru modificarea tarifului de salubritate din contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare nr.8337din2008
08.01.2019
1privind aprobarea reîntregirii excedentului din anii precedenţi08.01.2019